1.

update "ศูนย์ร่วมพัฒนาใจ" 6 กันยายน 2564...


โดย tao
Post Date
Read (45)

2.

ตัดกิ่งไม้ข้างทางบ้านดอนมูล เขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (44)

3.

โครงการ"เข้าวัด เข้าพรรษา" วัดไชยนารายณ์...


โดย tao
Post Date
Read (45)

4.

ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (47)

5.

update "ศูนย์ร่วมพัฒนาใจ"...


โดย tao
Post Date
Read (41)

6.

สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 1 ต.เวียงชัย แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง...


โดย tao
Post Date
Read (57)

7.

ตัดต้นไม้หมู่ที่ 10 ต.เวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (47)

8.

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี พ.ศ.2564...


โดย tao
Post Date
Read (55)

9.

โครงการ""เข้าวัด เข้าพรรษา""...


โดย tao
Post Date
Read (110)

10.

ขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.เวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (92)

11.

"update" "ศูนย์ร่วมใจพัฒนา ฯ" ปลูกต้นมะพร้าว...


โดย tao
Post Date
Read (92)

12.

"update" "ศูนย์ร่วมใจพัฒนา ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง " เทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (115)

13.

ซ่อมถนน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (101)

14.

ตัดกิ่งไม้ข้างทางในจุดเสี่่ยงอันตราย...


โดย tao
Post Date
Read (100)

15.

ความคืบหน้า โครงการ"ศูนย์ร่วมใจพัฒนา ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง " เทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (75)

16.

กิจกรรมปล่อยปลา...


โดย tao
Post Date
Read (151)

17.

กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดทางเท้าเขตตำบลเมืองชุม เทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (286)

18.

โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย tao
Post Date
Read (298)

19.

กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดวัดเมืองชุม...


โดย tao
Post Date
Read (367)

20.

กิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดทางเท้าเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (302)

จำนวนข่าวทั้งหมด 105 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า


  IP ของคุณ
3.227.235.216
ออนไลน์ 20ip
วันนี้ 45ip
เดือนนี้ 7536ip
ปีนี้ 81773ip
ทั้งหมด 81773ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.117)
วันนี้ เวลา 02.32.39 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายปรีชา ฟองนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นางรัตติมา ใจซื่น
ประธานชุมชนดอนมูล
บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator