1.

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย มยุรี
Post Date
Read (55)

2.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง...


โดย มยุรี
Post Date
Read (66)

3.

ประกาศยกเลิกการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดสรรเป้นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย มยุรี
Post Date
Read (87)

4.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเวียงชัย 2564...


โดย มยุรี
Post Date
Read (101)

5.

ตัดต้นไม้ขวางลำเมืองร่องแคล้ว...


โดย tao
Post Date
Read (56)

6.

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล...


โดย tao
Post Date
Read (59)

7.

เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (51)

8.

รู้ไว้ใช่ว่า.."ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ค้างจ่าย 3 เดือน อปท.ยึดขายทอดตลาด #ประชาสัมพันธ์ #กองคลัง...


โดย admin
Post Date
Read (148)

9.

ประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด กับเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย งานพัฒนาชุมชน
Post Date
Read (146)

10.

มอบของยังชีพแก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์โรค covid 19...


โดย tao
Post Date
Read (177)

11.

ออกสำรวจไฟฟ้าในเขตเทศบาล...


โดย tao
Post Date
Read (182)

12.

สำรวจไฟฟ้าในเขตเทศบาล...


โดย admin
Post Date
Read (292)

13.

ประกาศปิดตลาดเป็นการชั่วคราว...


โดย admin
Post Date
Read (174)

14.

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid 19...


โดย tao
Post Date
Read (160)

15.

ร่วมแบ่งปันสิ่่งของสำหรับผู้กักตัว covid 19 ในเขตเทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย tao
Post Date
Read (148)

16.

ซ่อมแซมถนนสายหนองแบน...


โดย tao
Post Date
Read (149)

17.

เทศบาลตำบลเวียงชัยเปิดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันเสาร์ - อาทิตย์ ...


โดย admin
Post Date
Read (290)

18.

ข้อควรรู้ "เบี้ยปรับ" ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date
Read (528)

19.

ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดการตลาดเทศบาลฯ...


โดย admin
Post Date
Read (488)

20.

โครงการ"ศูนย์ร่วมใจพัฒนา ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง " เทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย admin
Post Date
Read (246)

จำนวนข่าวทั้งหมด 126 ข่าว
จำนวนหน้า 7 หน้า


  IP ของคุณ
3.227.235.216
ออนไลน์ 21ip
วันนี้ 32ip
เดือนนี้ 7523ip
ปีนี้ 81760ip
ทั้งหมด 81760ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.115)
วันนี้ เวลา 01.43.26 น.

นายธนกฤต ปัญญาพฤกษ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงชัย

นายเลิศพงศ์ อภิจิรานุวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงชัย

สมาชิกสภาฯ (สุ่มแสดง)

นายถวิล กวางเต้น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงชัย

 ดูทั้งหมด

ผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)

นายสุมิตร สุวรรณประภา
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านชัยนิเวศน์ ต.เวียงชัย

 ดูทั้งหมด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (นายก)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator