เทศบาลตำบลเวียงชัย
วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
By : admin เมื่อ : 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  อ่าน : 2401   

เอกสารแนบ 1.   ผลการดำเนินงาน [20210413120110.pdf]"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator