เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 11 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

แผนการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย ประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/12/2564
Read (1046)

แผนบริหารความเสี่ยง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 10/11/2564
Read (1336)

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายนายกเทศมนตรี...


โดย admin
Post Date 10/11/2564
Read (1306)

การบริหารความเสี่ยง...


โดย admin
Post Date 10/11/2564
Read (1317)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน...


โดย admin
Post Date 12/5/2564
Read (1658)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 12/5/2564
Read (1677)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 3/12/2563
Read (1696)

การจัดทำแผนชุมชน ...


โดย admin
Post Date 10/11/2563
Read (1655)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 28/9/2563
Read (1621)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 3/9/2563
Read (1605)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลเวียงชัย...


โดย ประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 21/1/2563
Read (1046)

จำนวนข่าวทั้งหมด 11 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator