เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 105 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย ๑ หมู๋ที่ ๙ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 19/7/2565
Read (21)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 5 หมู่ที่ 5 (ชุมชนศรีดอนเรือง 2) ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 18/7/2565
Read (21)

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 3/5/2565
Read (108)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย...


โดย admin
Post Date 18/4/2565
Read (1881)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 11 เมษายน 2565...


โดย admin
Post Date 11/4/2565
Read (1140)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 8 เมษายน 2565...


โดย admin
Post Date 8/4/2565
Read (1122)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 7 เมษายน 2565...


โดย admin
Post Date 7/4/2565
Read (1136)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 5 เมษายน 2565...


โดย admin
Post Date 5/4/2565
Read (1128)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 30 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 30/3/2565
Read (1153)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 29 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 29/3/2565
Read (1155)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 25 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 25/3/2565
Read (1125)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 22 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 22/3/2565
Read (1101)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 17 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 17/3/2565
Read (1108)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 16 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 16/3/2565
Read (1111)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 15 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 15/3/2565
Read (1099)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 14 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 14/3/2565
Read (1123)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 11 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 11/3/2565
Read (1117)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 10 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 10/3/2565
Read (1118)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 9 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 9/3/2565
Read (1107)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(วิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 8 มีนาคม 2565...


โดย admin
Post Date 8/3/2565
Read (1131)

จำนวนข่าวทั้งหมด 105 ข่าว
จำนวนหน้า 6 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator