เทศบาลตำบลเวียงชัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 26 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 7/6/2565
Read (64)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 6/6/2565
Read (75)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 10/3/2565
Read (1229)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...


โดย admin
Post Date 7/1/2565
Read (1348)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565...


โดย admin
Post Date 30/9/2564
Read (1427)

ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๔...


โดย admin
Post Date 31/8/2564
Read (1592)

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ...


โดย admin
Post Date 31/8/2564
Read (1481)

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ...


โดย admin
Post Date 31/8/2564
Read (1457)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 20/7/2564
Read (1614)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ใช้จ่ายเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (1666)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง...


โดย admin
Post Date 21/6/2564
Read (1602)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทศบัญญัติ)...


โดย admin
Post Date 2/10/2563
Read (2034)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 20/1/2563
Read (2315)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 16/1/2563
Read (2265)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...


โดย admin
Post Date 16/1/2563
Read (2118)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 30/9/2562
Read (2293)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 30/9/2562
Read (2209)

ประกาศยกเลิกแผน...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 30/9/2562
Read (2308)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 1/10/2561
Read (2362)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 62...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
โดย admin
Post Date 1/10/2561
Read (2318)

จำนวนข่าวทั้งหมด 26 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

"เวียงชัย เมืองน่าอยู่  เชิดชูประชาธิปไตย  ก้าวไกลการศึกษา  นำพาวัฒนธรรม
ค้ำจุนเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ชีวิตปลอดภัย  พลานามัยสมบูรณ์"
         
© 2015 เทศบาลตำบลเวียงชัย
เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทร.0-5376-9086 แฟ็กซ์.0-53768-867    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator